Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na této stránce najdete informace o projektech, které jsem realizovala. Jedná se především o projekty Have Fun and Learn. Pod tímto názvem se skrývá několik typů projektů, které probíhaly nezávisle na sobě v různých dobách a byly podpořeny různými institucemi. Spojovacím článkem je jejich organizátor Mgr. Alena Holasová-Buroňová a myšlenka, že učení má být zábava.

Seznam uskutečněných projektů, podrobnější informace níže:

- Have Fun and Learn, 2002 - současnost, dotace SRPŠ na odměny účastníků

- Projekt SIPVZ - Anglický jazyk, 2006, dotace MŠMT na počítačovou učebnu a výstupy

- Have Fun and Learn - Read Your Book, 2008/09, dotace MŠMT, dotace na výstupy

- This is my town Ostrava!!!, 2009, dotace města Ostrava na interaktivní tabuli

- Have Fun and Learn - Write Your Quiz, 2010, dotace města Ostrava na hlasovací systém Smart Response

 

Projekt 2002 - současnost: Have Fun and Learn

Mokřinky - rekreační středisko Holubice: V dubnu v roce 2002 se uskutečnil první projekt s tímto názvem. Připravili jsme třídenní pobyt pro žáky druhého stupně v překrásném prostředí řeky Moravice nedaleko Vítkova naplněného anglickými hrami, sporty, soutěžemi, konverzací a písničkami. Zúčastnilo se ho 20 žáků od páté do osmé třídy, Mgr. Alena Holasová, Ing. Svatava Vidoňová a paní Joy Grace, vitální sedmdesátiletá američanka. Tento projekt podpořil městský obvod Ostrava-Jih.

Projektová výuka Have Fun and Learn - Uč se a bav se: V roce 2003 však žáci začali jezdit na ozdravné pobyty se svou třídou a tak jsem původní myšlenku upravila na nové podmínky. Žáci osmé třídy vymysleli rozmanité úkoly v angličtině a připravili si zajímavé vizuální pomůcky. Žáci čtvrtých a pátých tříd vytvořili čtveřice a postupně vyběhli na trať plnit úkoly. Od té doby tradičně každý rok žáci osmé nebo deváté třídy pod mým vedením tuto soutěž připraví. Žáci vytvoří trojice nebo dvojice a sami si volí pořadí plnění úkolů. Starší žáci kromě úkolů provedou také vyhodnocení a odměnění vítězů, finančně nás podporují rodiče naší školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh. Více o tomto projektu najdete zde.

 

Projekt 2006: SIPVZ

Projekt umožnil škole vybudovat zcela novou počítačovou učebnu a připravit výukové materiály pro anglický a německý jazyk, zeměpis, fyziku a matematiku. Projekt navrhla Ing. Gulová, já jsem zpracovávala anglickou část. Učebna má v současné době 30 pracovišť pro žáky, dataprojektor, kvalitní ozvučení. Kromě ICT se tam vyučuje psaní všemi deseti na klávesnici a další předměty. Počítače jsou postupně nahrazovány novějšími typy.

 

Projekt 2008: Have Fun and Learn - Read Your Book

 

Ve školním roce 2008/09 proběhl projekt na podporu čtenářské gramotnosti v cizím jazyce nazvaný Bav se a uč se - přečti svou knihu, pro který jsem získala dotaci ministerstva školství a tělovýchovy. Během školního roku se mohl každý žák nebo učitel zapojit do některé oblast - psaní pohádkové knihy a kvizů o zemích mluvících anglicky a jejích svátcích, nácviku a hraní pohádky v angličtině na divadelní přehlídce, výrobě vlastní knihy anebo rozšiřování školní knihovny o zajímavé anglické knihy. Více zde.

  

Projekt 2009: This is my town - Ostrava!!!

 Projekt This is my town - Ostrava!!! (Toto je moje město Ostrava!!!) se uskutečnil v roce 2009 a díky dotace statutárního města Ostravy jsme mohli zakoupit první interaktivní tabuli na naší škole. Členové Anglického klubu ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 pod vedením Mgr. Aleny Holasové po celý rok vyhledávali podklady a zpracovávali jednotlivé české i anglické prezentace Ostravy, především pro výuku pomocí interaktivní tabule. Obsáhlejší prezentace zde nemohly být zveřejněny. Jsou k dispozici ve škole na CD. Jedná se především o českou verzi Historie Ostravy. Výstupy a fotodokumentaci najdete zde.

 

Projekt 2010: Have Fun and Learn - Write Your Quiz

V roce 2010 se uskutečnil projekt nazvaný Bav se a uč se - napiš svůj kviz. Po celý rok žáci tvořili vlastní kvizy a některé psali i v angličtině. Projekt vyvrcholil vědomostní soutěží, kterou připravili členové Anglického klubu vedeného Mgr. Alenou Holasovou. Otázky nám pomohla připravit Mgr. Třosová. V den třídních schůzek test napsali žáci a večer jejich rodiče. Někteří rodiče se nemohli dostavit a tak si test nechali poslat. Otázky vycházely z učiva pro pátou třídu, přesto nejlepších průměrných výsledků dosáhli žáci devátého ročníku a porazili i rodiče. Projekt podpořilo statutární město Ostrava příspěvkem na zakoupení hlasovacího systému Smart Response System pro celoroční práci Anglického klubu. Některé výstupy projektu a fotodokumentace zde.