Jdi na obsah Jdi na menu
 


Project iTec - Spring Cycle 2013 - OBJECT

Na jaře se nám podařilo zapojit do mezinárodního projektu iTec. Do projektu se zapojilo celkem 27 partnerů včetně 15 evropských ministerstev školství. Je řízený organizací European Schoolnet http://www.eun.org/. Cílem projektu je načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Projektu se účastnilo více než 1000 tříd ze 14 zemí. Výukové moduly kladou důraz na využívání informačních a komunikačních technologií ve všech předmětech v každodenní výuce. Využívají se technologie, které umožnují umožňují vyhledávat a zpracovávat informace, prezentovat je ostatním a sdílet je s dalšími i mimo školu, experimentovat atd. Využívají se aplikace, které jsou dostupné zdarma. Více informací se dozvíte také na stránkách domu zahraničních služeb zde.

Naše škola byla pilotní školou v jarním modulu 2013, do kterého se zapojily tři střední a čtyři základní školy z České republiky. Měli jsme na výběr mezi třemi scénáři: Tell a story (vymyšlení scénáře a natočení výukového fillmu), Create an object (vytvoření užitečného předmětu) a Create a game (vymyšlení a vytvoření vzdělávací hry). Do projektu se přihlásila Mgr. Alena Buroňová, která s žáky osmých tříd pracovala na scénáři Create an object v praktických činnostech a v anglickém jazyku. Žáci 8.A vyráběli 3D plakáty o Evropě a žáci 8.B dřevěnou hračku. Žáci spolupracovali mezi sebou, a také mezi třídami. Prezentace svých nápadů zpracovávali v anglickém jazyce a technické výkresy v matematice. Seznámili se s programy SketchUp a TeamUp. V Průběhu projektu se pokusili prezentovat svoje výsledky na webových stránkách, které si založili: 8.A - 3D plakát, 8.B - hračka.

 Scénář modulu Create an object:

1) DREAM - hledání objektu pro zpracování na základě průzkumu potřeb školy

2) EXPLORE - hledání informací pro řešení problémupop-up-m.jpg

3) MAP - vytváření zvoleného předmětu

4) REFLECT - zhodnocení výsledků

5) SHOW - seznámení ostatních s výsledkem

Třída 8.A - Plakát

Po diskusi a rozhovorech s učiteli se žáci 8.A rozhodli vyrobit názorný plakát. Nejprve se inspirovali obrázky vytvořenými z kamínků a jiných předmětů, které nafotil na mezinárodní konferenci ACES ve Slovinsku žák Dominik Zdráhal už v září.

 

A také tam našel knihy s 3D efekty. Jak se taková kniha dělá si můžete prohlédnout zde a složitější efekty zde.

Několik žáků se zúčastnilo na jaře 2013 akce Harry Potter day na SŠ Ahol, kde si prohlédli vytvořené modely rekvizit pro soutěž o znalostech této známé knihy. Prezentaci jsme doplnili po skončení jarního cyklu o další fotografie - žáci na podzim 2013 navštívili výstavu řemesel a seznámili se s prací aranžérů, během projektu se naučili vyrábět "mobil", zajímavý nápad jsme také našli ve třídě paní učitelky Stancové. V lednu 2014 pro naši školu vyrobila závěsný "mobil" tvořený krychlemi se symboly Chorvatska a Šibeniku paní profesorka Naďa Bujas při projektovém setkání financovaném z grantu organizace ACES pro projekt "You Complete Me". 

Potom si žáci zvolili téma, nejprve pro výrobu plakátu CLIL do praktických činností a přírodopisu (využití angličtiny). Nakonec si vybrali evropskou zemi a připravili plakát s prvky 3D pro vědomostní soutěž pro projektový den "Evropa ve škole, škola v Evropě", který škola organizovala pod záštitou Domu zahraničních služeb. Během tohoto dne žáci po soutěži vědomostní připravili soutěž prezentací plakátů vyrobených mladšími spolužáky.

Žáci se také učili zpracovávat interaktivní prezentace pro webové stránky a připravili také vlastní webové stránky projektu zde.

Třída 8.B - Hračka

Po diskusi pomocí TeamUp a rozhovorech s učiteli se žáci 8.B rozhodli vyrobit hračku ze dřeva. Nejdříve posílili týmového ducha při aktivitě "Vyrob přistávací modul pro velikonoční vajíčko" během projektového dne. Do této aktivity se zapojili i mladší spolužáci. Modul se zhotovoval z přiděleného materiálu a kvalita se testovala upuštěním z výšky jeden metr na zem. Když se kosmonaut vajíčko nezranil, pouštěl se modul z větší výšky. Zvítězily týmy, jejichž vejce zůstalo nepoškozené i po pádu z maximální výšky do které jsme dosáhli z lavice.

Během projektu ve školce, kam osmáci docházeli na jaře během výuky Výchovy ke zdraví, si žáci prohlédli dřevěné hračky. V průběhu celého projektu pátrali po hračkách a i jiných věcech vyrobených ze dřeva v obchodech a na tržištích. Celá třída se vypravila na výstavku dřevěných hlavolamů a her.

Pomocí aplikace TeamUp mohli všichni žáci jednoduše diskutovat mezi sebou o svých nápadech. Žáci na internetu vyhledávali informace o druzích dřevěných hraček a z jakého dřeva se vyrábí. Uskutečnili anketu na téma "Moje oblíbená dřevěná hračka v dětství" a zjišťovali, jakou hračku toužili mít. Výsledky zpracovali anglicky v hodině anglického jazyka. V praktických činnostech se žáci seznámili se základy technického kreslení a v matematice na počítačích vytvářeli technické výkresy pro svoje návrhy hračky. Někteří žáci se naučili pracovat s aplikací SketchUp. A pak začala výroba hračky. Nakonec jsme výrobky namalovali. A dárky jsou hotové! Webové stránky, které žáci během projektu vytvořili, si můžete prohlédnout zde.