Jdi na obsah Jdi na menu
 


projekt Have Fun and Learn - Read Your Book

19. 6. 2009

V říjnu 2008 vyšla výzva na podporu čtenářské gramotnosti. Přestože na podání žádosti o grant i jeho realizaci byla velmi krátká doba, podařilo se mi připravit kvalitní návrh, který ve velké konkurenci získal maximální výši finanční podpory ministerstva školství a tělovýchovy. Realizace trvala až do konce školního roku a obsahovala několik na sobě nezávislých částí. Jednalo se především o napsání knihy, která vznikala po celý rok.

První část obsahuje známé anglické pohádky a příběhy, ilustrace doplnila moje maminka Květoslava Holasová. Za každou pohádkou následuje několik úkolů pro žáky. Kniha rovněž obsahuje scénáře pohádek, které naši učitelé napsali pro své žáky, a fotografie z realizace na divadelné přehlídce. Další část knihy obsahuje povídání o svátcích v anglicky mluvících zemích, soutěžní otázky z celoroční soutěže a vítězné ilustrace k jednotlivým svátkům. Poslední část psali žáci, obsahuje poutavé i vtipné variace příběhů, které jsme společně četli. Jednotlivé příběhy opět ilustrovala paní Květoslava Holasová. Celá kniha byla vytištěna dvacetkrát a svázána do kroužkové vazby, aby mohla postupně narůstat o další příspěvky.

Téměř celý rok probíhala vědomostní korespondenční soutěž. Vyučující připavili celkem deset kvizů zaměřených na svátky nebo reálie anglicky mluvících zemí. Tyto otázky byly zveřejněny na nástěnce a webových stránkách, žáci mohli odpovědi doručit organizátorům. Některé třídy si kvizy napsaly ve vyučovacích hodinách. Přestože otázky byly pro všechny žáky stejné, vyučující respektovali schopnosti žáků a těm mladším je řekli česky. Kvizy ale měly i více správných odpovědí na zadanou otázku, takže bylo nutné poslouchat výklad učitele případně studovat materiály.

Ještě v roce 2008 byla doplněna školní knihovna o řadu slovníků, zajímavých knížek, zvukových nahrávek a také výukových programů, především interaktivní učebnici angličtiny pro šestý a sedmý ročník. Protože jsme se stali partnerskou školou nakladatelství Fraus, využili jsme 50% slevu na nákup.

Po celý rok pracoval Anglický klub, který se zapojil do všech částí projektu a významně pomáhal s organizací soutěží i přípravě divadelní přehlídky, především její propagaci, přípravě jeviště a opony a organizaci odpolední akce pro rodiče.  Navíc se žáci věnovali společné četbě, komunikaci v angličtině a hraní her.

Celý projekt vyvrcholil školní divadelní přehlídkou, která proběhla v květnu a zúčastnilo se jí celkem osm tříd. Pohádky byly předvedeny všem žákům školy v improvizovaném divadle ve školní družině. Protože kapacita byla omezená, žáci během dne svá představení opakovali čtyřikrát a nakonec hráli odpoledne pro rodiče. Menší děti předvedly své vystoupení na třídních schůzkách. Scénáře byly zveřejněny předem na našich webových stránkách a diváci seznámeni s obsahem, aby lépe rozuměli. Všechny pohádky jsme si samozřejmě natočili. Fotodokumentaci najdete zde.