Jdi na obsah Jdi na menu
 


orientace ve městě - test

5. 4. 2011

1) Put in the or no article. (doplň the nebo nepiš žádný člen). Examples: the Tower of London, ---- Big Ben, zdůvodni. (Zopakujte si pravidla pro psaní členů, lekce 5.1)

1 ......... River Thames, protože řeky člen ................

2 ......... Hyde Park, protože parky člen ...................

3 ......... Trafalgar Square, protože náměstí člen .............

4 ......... Tower Bridge, protože mosty člen ................ (výjimka ......

5 ........ Playhouse Theatre, protože divadla člen .............

6 .......... Churchil Street, protože ulice člen ................... ( výjimka ........

7 ............ Atlantic Ocean, protože moře člen .............

8 .......... Odeon cinema, protože kina člen .........

9 ........ Tower of London, je-li součástí názvu je předložka of, člen ........

10 ........ Nelson´s Column, je-li součástí názvu přivlastňovací pád, člen ...

 

2) Complete the phrases with at, in or on. (dopiš do vět předložky at, in nebo on). Example: John lives in Black Street.

1. Does she live ....... Oxford?

2. John lives ...... number 10, Oxford Road.

3. He is staying ..... home.

4. I went for a boat trip ..... the river.

5. Can we meet .... the park?

 

3) Complete the dialogues. Put in a/an, the or no article. (Dokonči rozhovory, dopiš členy a/an, the nebo nic, zdůvodni). Example: Is there a bank? (Zopakujte si pravidle pro psaní členů, lekce 5.3)

1. Yes, there is. Take ..... second road on ..... right, and you´ll see .... bank. protože:

2. Where´s ...... nearest tram stop? Go along this street until you come to ..... book shop, and turn right.

 

4) Write the opposite word. (Napiš slova s opačným významem.) Example: young - old. (Zopakujte si slovíčka lekce 5D)

 

 1. cold                                          6.beautiful                                   
 2. dry    7. safe  
 3. short    8. strong  
 4. narrow    9. crooked  
 5. new    10. dirty  

 

5) Look at the map and correct the directions. (Podívej se na mapu a oprav směry.) Example: The bank? Go down the road. Go under a bridge and it is on the left. Go under a bridge and it is on the right. (V testu bude malá mapka, ale na internet jsem místo ní dala pouze slovní zásobu potřebnou k tomu, abyste chybné informace úspěšně anglicky opravili. Zopakujte si slovíčka lekce 5C)

vlevo             

                  

zahni vlevo     

                   

vpravo

 

zahni vpravo

 

naproti  

 

přes

 

vedle

 

pod

 

jdi rovně

 

drogerie

 

 

 

 

 

 

 

6) The Orange is a top jazz band. Look at the band´s diary. What are they doing next week? (Pomeranč je špišková jazzová skupina. Podívej se do jejího diáře. Co bude podnikat příští týden?) Example: On Monday they´re making a new CD. (Zopakujte si pravidla pro vyjadřování předem naplánovaných činností - používáme čas přítomný průběhový, lekce 5.2. )

 Monday  Return to Oxford
 Tuesday  Appear on TV
 Wednesday  Go to a party
 Thursday  Make a new CD
 Friday  Have lunch with the manager
 Saturday  Fly to London
 Sunday  Give a big concert in London

1..............................................................................................................

2 ..............................................................................................................

3 ................................................................................................................

4 ..............................................................................................................

5 ..............................................................................................................

6 ..............................................................................................................

7 ..............................................................................................................

 

7) Re-write this paragraph. Replace the highlighted words with a pronoun or a possessive adjective. (Přepiš tento odstavec. Nahraď zvýrazněná slova vhodným osobním nebo přivlastňovacím zájmenem.) Example: John is the lead singer. He is the lead singer. (Zopakuj si používání zájmen, lekce 5.8 a 5.9, nauč se všechny tvary zájmen, nejenom první pád.)

John is a very busy man. John is the lead singer. Last week he went to see his grandparents. His grandparent´s house is near Oxford. John went with his grandparents to the cinema. While he and his grandparents were going home, John´s grandma told John she had an idea for a new song. John asked his granny to sing it to him. John really liked it. He thought it was even better than his grandmother´s cooking.

 ..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

 1.pád    za slovesem nebo předložkou    přivl. zájmena 
 já  I  mne, mě, mi, mně, mnou  me  můj  my
 ty  you  tebe, tobě, ti, tebou  you  tvůj  your
 on  he  něho, němu, něm, jemu  him  jeho  his
 ona  she  ní, jí  her  její  her
 věc  it    it    its
 my  we  námi, nám, mnou  us  náš  our
 vy  you  vámi, vám, vás  you  váš  your
 oni  they  nimi, nich, nim  them  jejich  their

 konec testu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář