Jdi na obsah Jdi na menu
 


Children on the Facebook – are they endangered?

12. 12. 2012

 

Děti na Facebooku – hrozí jim nebezpečí?

 
Co Facebook dává a bere
Facebook poskytuje bližší kontakt s kamarády, spolužáky a příbuznými. Nakonec se z této sociální sítě stala nebezpečná past. Zejména mladí teenageři a děti si dávají do přátel neznámé lidi, aby se mohli pochlubit kamarádům, kolik mají přátel. Neznámí lidé, které si děti přidaly, si můžou prohlížet jejich profily a šmírovat je. Děti čím dál víc začínají být závislé na takových sociálních sítí.
 
Zásady zakládání účtu
Zakládat Facebook si může jen dítě od 13 let. Je lepší, když u toho jsou rodiče, kteří pomůžou nastavit soukromí a všechno vysvětlí. Nezapomínejte, že je lépe něco říct, než mlčet. Je otázkou, zda si dítě nastavený profil nechá nebo si ho pozmění. Je důležité, aby dítě pochopilo, že je nebezpečné si přidávat lidi, které nezná. Vysvětlete, že je mnohem lepší se seznamovat v reálném životě.                                                             
 
Pouštějte je na párty
Na sociálních sítích nebudou puberťáci vysedávat, pokud budou mít dostatek jiných aktivit, tím pádem jim ani nezbude čas. Zájmové kroužky, sport nebo párty, na kterou už je možná s radostí pustíte, to vyřeší za vás.

Základem je důvěra
Děti okolo třinácti let si začínají psát s novými lidmi, které najdou na sociálních sítích a začnou si měnit nastavení, fotky apod. Oficiálně je Facebook přístupný od 13 let. Všechno je o důvěře dětí, jak se k tomu postaví, když jim je méně než 13 let. Snažte se, aby si dítě nevytvořilo profil na facebooku ani jiné sociální síti dříve než mu bude 13 let. Ale vliv kamarádů je silný, takže je lepší ustoupit a být informovaný a snažit se dítě varovat než vše zakázat a nechat dítě ve světě internetu a sociálních sítí samotné.
 Vochala
 
Children on the Facebook – are they endangered?
 
What the Facebook gives and takes
The Facebook provides a closer contact with friends, classmates, and relatives. Gradually, the Facebook can become a dangerous trap. Especially young teenagers and children add people they really do not know among their friends in order to be able to boast about the number of friends they have. People who they really do not know and who can now look at their profiles and spy on them. Children depend on such social networks more and more.
Rules for setting up a profile
Setting up a Facebook profile is allowed to children who are older than 13. It is always better if parents can assist them. Parents can help children to set their protection of privacy on the profile and explain everything connected with it. Do not forget that it is better to say something than to keep quiet. The question is whether the child will keep the profile set by parents or he/ she will decide to change it. It is important that the child understands how dangerous it is to add people who he/ she does not know. Explain the child that it is much better to make friends in the real life.
                                                             
Let the go to the parties
Teenagers will not spend their time on the social networks if they have other activities they like doing, so they even will not have time for going on the social network. School clubs, sport or a party, where you will let them happily go now, will solve your problem.
 
Trust is fundamental
Children around the age of 13 start to write with new people they find on social networks and they start to change their profile, protection of privacy, photos, etc. Officially, the Facebook is for people older than 13. But it is about the child´s trust if he/ she is under 13. You should try to do your best to prevent your child from creating a profile on the Facebook or any other social network before he/ she is 13. But the influence of friends is very strong so it may be wiser to give up and be informed and have a chance to warn the child than to forbid everything and let the child in the world of the Internet and social networks alone.
 Vochala