Jdi na obsah Jdi na menu
 


Interview with the kickoff participant from Ostrava

LAŠKO, Slovinsko

Od 24. do 28. října 2012 se uskutečnila mezinárodní konference nazvaná kickoff ve městě Laško ve Slovinsku. Z naší školy se jí zúčastnili p. uč. Buroňová Alena a žák 8. ročníku Zdráhal Dominik.  
1)      Kde se nacházelo setkání partnerů projektu ze střední Evropy ?
-          Ve Slovinsku. Ve městě Laško. V hotelu Wellness.
2)      Jak se ta organizace jmenuje?
-          ACES, je to rakouská společnost sídlící ve Vídni.
3)      Kolik států ze střední Evropy se zúčastnilo?
-          15 států.
4)      Jak dlouho setkání trval?
-          5 dní.
5)      O čem projekt byl?
-          Byl o práci a přípravě na realizace našeho projektu, který vyvrcholí pracovní návštěvou o jarních prázdninách na Slovensku a v Maďarsku. Setkáme se s našimi slovenskými partnery z Velkého Krtíše a maďarskými partnery z města Szécsény. Společně navštívíme Vysoké Tatry, město Szécsény a při návratu si prohlédneme Budapešť.
6)      Co tě tam nejvíc zaujalo?
-          Výlet do města Celje, exkurse na hrad Celje a soutěže.
7)      Měli jste tam velkou soutěž? Soutěžili jste ve skupinách nebo jako jednotlivci? A jak ta soutěž probíhala?
-          Ano, soutěž trvala přibližně 3 hodiny a nazývala se „Laškohry“. Probíhala v okolí hotelu a řeky Sávy. Soutěžili jsme ve skupinách se svými partnery z projektu. Každá skupina dostala mapku okolí, kde byly vyznačeny místa jednotlivých soutěží.
8)      Měli jste tam nějaké workshopy? Jestliže ano, jak probíhaly?
-          Ano, měli jsme 2 workshopy (každý jednotlivec se mohl zúčastnit maximálně 2 workshopů)
-          Více se mi líbil ten první, byl na způsob divadla. Byly jsme ve dvojicích a hráli jsme různé role (např.: policii, učitele atd.)
9)      Měli jste tam nějaké přednášky?
-          Ano měli jsme každý den minimálně 2 přednášky každý den. Ráno nás informovali o tom, co budeme dělat ve zbytku dne.
10)    Jak jste konferenci ukončili?
-          Rozloučení s lidmi z projektu Aces skončilo přednáškou. Postupně se každý pracovník z Aces rozloučil s ostatníma. A nakonec nás naučili „ACES tanec“!
11)   Co se ti na tomto projektu nejvíce líbilo a naopak nelíbilo a proč?
-          Rád jsem poznal nové lidi z různých zemí. Líbilo se mi místo pobytu, který vybrala společnost ACES. Někdy se mi těžko domlouvalo s lidmi při soutěžích.
 
 Topičová, Zdráhal 
 
LAŠko, Slovenia
 
From 24 to 28 October an international conference called kickoff was held in Laško, a town in Slovenia. Mrs. Alena Buroňová and Dominik Zdráhal from form 8.B represented our school there.
1) Where was the meeting of the partners from the Central Europe?
In a Slovenian town called Laško. We stayed in hotel Wellness.
2) What is the name of the organization?
ACES, it is an Austrian organization whose headquarters are in Vienna.
3) How many countries from Central Europe took part?
15 countries.
4) How long did the meeting last?
5 days.
5) What was the meeting about?
It was about work and preparation of our projects which will be finalized during meeting with our project partners from Velký Krtíš,Slovakia and Szécsény, Hungary. We will meet during spring holidays in the High Tatras and go Szécsény and Budapest in February 2013.
6) What was the best part of the conference?
The trip to town called Celje, excursion to the Celje castle and competitions.
7) What competition did you have? Did you compete in groups or individually?
What was it like?
Well, the competition took about 3 hours and it was called Laskogames.
It took part around the hotel and the river Savoja. All project partners were in the same group. Each group got a map where the places we were supposed to find and visit were marked.
8) Did you have any workshops? If yes, whit was it like?
Yes, we had 2 workshops (everyone could take part only in 2 optional workshops).
I enjoyed the first one more, it was like a theatre. In pairs, we were acting out different roles (for example a policeman, a teacher, etc.)
9) Did you have any lectures there?
Yes, we had at least two lectures every day. They informed us about the daily program every morning.
10) How did you close the kickoff conference?
The last meeting attended all people who work for the organization Aces. One by one the Aces workers and volunteers said good-bye to us. Finally, they taught us “the ACES dance”!
11) What did you like best in the conference a was there anything you did not like? Why?
It was great to meet new people from different countries. I also liked the place we stayed which was chosen by Aces people. Sometimes when we played games, I had problems with communication with the others.

Topičová, Zdráhal