Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příprava na test opakování 2 pro devátý ročník

6. 4. 2011

Opakování na test pro devátou třídu, minulý čas, krátké odpovědi, modální slovesa.

1) Complete the sentnces with ´ll have to, won´t have to, ´ll be able to, or won´t be able to. (Dopiš do vět tučně vyznačená slova). Example: You´ll have to work harder next week because you´ve got exams. (´ll have to + sloveso = budu muset + sloveso, won´t have to + sloveso = nebudu muset + sloveso, I´ll be able to + sloveso = budu moci + sloveso, I won´t be abel to + sloveso = nebudu moci + sloveso)

1. My wrist´s painful. I ...................................... play with you.

2. If you want to catch the bus you ......................... get early.

3. Tomorrow´s holiday, so I .................... come to school.

4. Thanks for the money. We ........................ buy those jeans tomorrow.

 

2) Jane was ill for a month last month. Complete the sentences with had to or couldn´t. (Jana byla nemocný minulý měsíc. Dopiš do vět had to = musela nebo couldn´t = nemohla.) Example: She had to take pills every day.

1. She ........................ get up.

2. She ....................... stay in bed.

3. She ........................ eat her favourite food.

4. She ....................... take tablets twice a day.

5. She ...................... go on a special diet.

 

3) Complete the short answers. (Dopiš krátké odpovědi.) Example: Will you come tomorrow? Yes, I will. (Krátká odpověď má vždy tři části: 1) informaci yes nebo no, 2) podmět vyjádřený zájmenem, 3) pomocné sloveso použité v otázce nebo pomocné sloveso z otázky + n´t.

 1. Will he have to come? Yes, ......................................

2. Were they looking for me? Yes, ......................................

3. Did she have to write? No, ......................................

4. Did they have Maths? Yes, ......................................

5. Could he use your car? No, ......................................

6. Were you playing basketball? No,......................................

7. Were they playing basketball? Yes, ......................................

 

4) Complete the sentences with but or however. (Dopiš do vět but nebo however.) Example: I love Maths, but I hate Chemistry.

(Spojka but = ale - nesmí se napsat na začátek první věty, v souvětí před ní může být čárka, slovem but však čárka nesmí být napsaná: ............, but ...... 

spojka however = nicméně - můžeme napsat i  na začátek první věty, ale vždy píšeme čárku před i za touto spojkou:   ...., however, ....)

1. I was ill yesterday,  .................. I am OK today.

2. She lived more than 200 years ago.    ..................., she was very modern.

3. Old people need to drink regularly.    ................., they shouldn´t drink coffee.

4. My grandad died five years ago,  ....................... I don´t know where he died.

5. My grandma died last year,  ........................, I don´t know how she died.

 

5) Underline the odd word out. (Podtrhni slovo, které se nehodí k ostatním.) Example: silk, steel, chicken, cotton. (Zopakujte si slovní zásobu nemoci a ošetření zranění, potraviny z masa a mléka, části těla, materiál, věci pro osobní hygienu.)

1. injekce, bolavý, náplast, obvaz,

2. párky, hovězí, rýže, jehněčí

3. nos, koleno, bota, palec

4. nervózní, dřevěný, plastový, kožený

5. prací prášek, mycí prostředek, těstoviny, zubní pasta

 

6) What was Jane´s family doing at six o´clock this evening? (Co dělala Janina rodina dnes večer v šest? V tomto cvičení budete anglicky popisovat obrázky) Example: Jane was doing her homework. (Zopakujte si slovesa spojená s každodenními aktivitami a čas minulý průběhový - podmět + was/were + sloveso + ing. Spojte českou větu s jejím anglickým překladem.)

 

 1. Myla si vlasy.                          a) She was washing her hair.
 2. Myl nádobí.  b) He was cleaning his teeth.
 3. Myl si zuby.  c) They were having supper.
 4. Večeřeli.  d) He was washing the dishes.

                  

 7) Complete the text. Put the verbs in brackets into the correct tense - past simple or past continuous. (Dopiš slova ze závorek do textu, použij čas minulý prostý nebo minulý průběhový. Zopakujte si tvoření času minulého prostého a nepravidelná slovesa. V oznamovací větě k pravidelným slovesům přidáte -ed, nepravidelná slovesa používají tvar z druhého sloupečku. Některá slovesa netvoří průběhový čas. Najdete je např. v první lekci. Patří mezi ně sloveso want, see, hear.

Jak poznáte, který minulý čas máte použít?

1) Jestliže popisujete děj, který skončí a pak následuje další děj, použijete čas minulý.

2) Jestliže popisujete akce, které začaly současně a probíhají současně, použijete časy průběhové. Při popisu scény nebo obrázku použijete čas průběhový. Při použití nedokonavého vidu (přicházel, měl na sobě v tom okamžiku apod.).

3) Děj, který začal dříve a tedy trval déle a byl nějak přerušen používá čas průběhový; děj, který nás vyrušil a tedy začal později, používá čas prostý.

 It was a cold day. Tom was going home. He 1) ................................. (get) near the house when he 2) ................................. (hear) a noise in front of him. Tom 3) ................................. (look around), but he couldn´t see anything. It 4) ................................. (rain), and the sky was dark. As he 5) ................................. (think) what to do, suddenly he 6) ................................. (see) a small figure. The figure 7) ................................. (wear) big sunglasses. Tom was afraid. He couldn´t move. He 8) ................................. (want) to run, but his hands and legs 9) ................................. (shake). The small figure 10) ................................. (come) towards him!

 

8) Optional writing activity (volitelná aktivita na psaní). Zvolte si téma - interview, popis neobvyklé události nebo státu. Připravte si osnovu, vyhledejte slovní zásobu, využijte články z učebnice. Napište si cca 16 řádků. Při písemné práci můžete používat vámi rukou psané seznamy slovíček. Slovníky, opisy souvislých textů nejsou dovoleny.

konec testu