Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika - opakování pro šestý ročník

14. 4. 2011

Písemná práce z matematiky pro šestý ročník - procvičování

Řešení celé práce najdete za posledním devátým příkladem.

 

1. Čtverec má délku strany 7,2 cm, obdélník má rozměry 7,3 cm a 6,9 cm. Vypočítej obvody a obsahy obrazců a porovnej je.                                                                                               

5 bodů

 

2. Porovnej povrchy krychle a kvádru. Krychle má délku hrany 5,9 cm. Kvádr má délku      4,2 cm, šířku 8,8 cm a výšku 4,3cm.                                                                                       
5 bodů
 
3. Vypočítej s přesností na setiny. Výsledky pak zaokrouhli na desetiny.                        
4 body
a) 382,5 : 18 =
b) 158,4 : 19 =
c) 3482,7 : 43 =
d) 2434,6 : 45 =
  
4.Vypočítej:                                                                                                                               
 2 body
a) 6,06 : 3 + 7 . 4,2 =
b) 3,7 . (3,7 – 1,4) + 16,8 : 8 =
  
5.Převeď:                                                                                                                                  
3 body
a) 43 dm =                                   m                                           
b) 7,1 mm =                                  m  
c) 612 mm =                               m                                            
d) 38 m =                                    km
e) 470 m =                                km                                            
f) 12 cm 7 mm =                       m
 
6.Převeď:                                                                                                                                   
3 body
a) 6700 g =                                 kg                                          
b) 43 g =                                       kg
c) 52dkg 3g =                               g                                          
d) 0,42 t =                                     kg
e) 37,5 kg                                     t                                            
f) 3q 2 kg =                                       t
  
7.Převeď:                                                                                                                                    3 body
a) 5cm2 3 mm2 =                     mm2                                              
b) 692 mm2 =                          cm2
c) 19,5 dm2 =                           m2                                                           
d) 8,6 km 2 =                            ha
e) 5 ha 53 a =                              m2                                        
f) 4 km2 75ha =                         m2                      
  
8. Rozlož na součin prvočísel, najdi nejmenší společný násobek a největšího společného dělitele čísel 90 a 240.
  
9.Určování násobků, dělitelů. Vypiš všechny dělitele čísla 60.

 

Řešení písemné práce:

Příklad 1) obvod čtverce je 28,8cm; obvod obdélníku je 28,4cm, Obvod čtverce je větší. Obsah čtverce je 51,84cm2; obsah obdélníku je 50,37cm2. Obsah čtverce je větší.

Příklad 2) Povrch krychle je 208,86cm2; povrch kvádru je 184,86cm2. Povrch krychle je větší.

Příklad 3a) 21,25 zaokrouhlíme na 21,3        3b) 8,33 zaokrouhlíme na 8,3                   3c) 80,99 zaokrouhlíme na 81       3d) 54,10 zaokrouhlíme na 54,1

Příklad 4a) 2,02 + 29,4 = 31,42     4b) 8,51 + 2,1 = 10,61

Příklad 5a) 4,3m; 5b) 0,0071m; 5c) 0,612m; 5d) 0,038km; 5e) 0,47km

Příkklad 6a) 6,7kg; 6b)0,043kg; 6c) 523g; 6d) 420kg; 6e) 0,0375t; 6f) 3002g

Příklad 7a) 503; 7b) 6,92; 7c) 0,195; 7d) 860; 7e) 50530; 7f) 4750 000

Příklad 8) rozklad na součin prvočísel: 90 = 2 . 3 . 3 . 5     240 = 2 . 2 . 2 . 2 . 3 . 5       Nejmenší společný násobek je číslo 720; největší společný dělitel je číslo 30.

Příklad 9) Dělitelé čísla 60 jsou: 1,60, 2, 30, 3, 20, 4, 15, 5, 12, 6, 10.